MÉHTARTÁS

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklete szerinti adattartalmú bejelentőlapon a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.


A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi, erről a tényről igazoló lapot állít ki a méhész számára. A jegyző a méhész nyilvántartást folyamatosan vezeti.


Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.


Amennyiben a méhészkedéssel a méhész felhagy, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni a R. 4. számú melléklet kijelentő adatlapja szerint, aki a méhészt törli a nyilvántartásból.


Illetékességi területe: Feldebrő


Az eljárás során alkalmazandó jogszabály: A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

Ügyintézés / nyomtatványok:

Filename
Bejelentő lap méhek tartásáról.pdf
Tájékoztató méhek tartásáról.pdf