2022. január 21. péntek
Pályázatok / Sajtóközlemény

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Feldebrő Községben


A kedvezményezett neve: Feldebrő Községi Önkormányzat
A projekt címe: „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Feldebrő Községben”
A szerződött támogatás összege: 145 680 832 Ft a támogatás mértéke 100 (%-ban),
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00027

A projekt tartalmának bemutatása: Térségi és települési szinten is megoldásra váró probléma a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása. Különösen fontos a bölcsődei ellátással nem rendelkező település hátrányos helyzetű gyermekei körében foglalkozni a szociális háttérből adódó alapvető problémákkal. A gyermekek helyben történő teljes körű intézményi ellátásáról az óvodai ellátást kiegészítő mini bölcsődei szolgáltatás létrehozásával lehetne gondoskodni. A fenti problémák megoldására az önkormányzat kizárólag saját erőből nem képes. Ezen feloldhatatlan helyzetre jelent megoldást adott projekt megvalósítása, melynek keretében egy új mini bölcsőde épül ingatlanvásárlással. A közelben meglévő központi főzőkonyha közelségét kihasználva gazdaságosság szempontjából az épületben csak melegítőkonyhát alakítunk ki. A tervezéssel érintett telkek együttes nagysága 2.368 m2. A telken álló két épület elbontása is a projekt részét képezik, valamint a működéshez szükséges eszközbeszerzés is betervezésre került.

„Gyöngyszemek” Feldebrő Község óvodájának teljeskörű felújítása


A kedvezményezett neve: Feldebrő Községi Önkormányzat
A projekt címe: „Gyöngyszemek” Feldebrő Község óvodájának teljeskörű felújítása
A szerződött támogatás összege: 106 185 286 Ft a támogatás mértéke 100 (%-ban),
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00003

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt a meglévő óvoda épületének külső és belső felújításával és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéssel a szolgáltatás minőségi fejlesztésére irányul. Az óvodában az elmúlt évtizedekben komoly infrastrukturális fejlesztés nem történt.
Az óvoda egy személybejárattal rendelkezik. A megközelíthetőség nem akadálymentesített. Nem található akadálymentes mosdó, öltöző. Nem található logopédiai szoba, fejlesztő szoba az óvodában. A tető egészségre káros anyagot tartalmaz, a melegítő konyha állapota népegészségügyi szempontból kritikus, a falak helyenként salétromosak, a nyílászárók a teljes épületgépészet, fűtés és villamos rendszer cserére várnak, a csoportszobák és az udvar teljes korszerűsítésre megvalósul, a projekt keretén belül mindezen infrastrukturális fejlesztések megvalósítása és a szolgáltatás további ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzés tervezett.

TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00021 "Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Feldebrő Községben"Ajánlattételi felhívás műszaki ellenőri feladatok ellátására:

Az ajánlatokat 2021. február 26-án 14:00 óráig e-mail útján kérjük benyújtani!

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Feldebrő Községben új építésű ingatlan kialakításával


A kedvezményezett neve: Feldebrő Községi Önkormányzat
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Feldebrő Községben új építésű ingatlan kialakításával
A szerződött támogatás összege: 113 726 164 Ft
a támogatás mértéke 100 (%-ban),
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00009
A projekt tartalmának bemutatása:
Megújuló energiaforrások használata (napelemes, napkollektoros rendszer) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
A projekt keretében egy 238,4 nm hasznos alapterületű, újonnan épülő egészségügyi alapellátó szolgáltatást (háziorvosi, védőnői) biztosító épület kerül megépítésre a Feldebrő, Kossuth L. u. 11. sz. alatti ingatlanon, koncentrálva az egészségügyi szolgáltatásokra a racionális működés érdekében.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, helyt adó épület megépítése (több egészségügyi alapszolgáltatást integrálása történik meg egy épületbe).

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett.
● A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása.
Udvarfelújítás (beleértve a kerítés építését, felújítását), telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás.
Megújuló energiaforrások használata (napelemes, napkollektoros rendszer) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
● Akadálymentesítés
● Energiahatékonysági intézkedések
● Nyilvánosság biztosításaFeldebrőn felújításra került a Római Katolikus Plébánia. A munkálatokat 2013.november 11-én kezdték meg. Az EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPból falumegújításra LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatási konstrukció keretében vissza nem térítendő támogatásban részesítette Feldebrőt.

A projekt összköltsége: bruttó 13.683.051 FT. A munkálatokat a Kovács és Társa KFT. végezte. A felújítást 2014. május 31-én fejezték be.Fotódokumentáció


lap tetejére

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0024

  • Pályázó neve: Feldebrő Községi Önkormányzat
  • Projekt megnevezése: Falurehabilitáció Feldebrőn
  • Pályázat neve:
      ÉMOP 3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére
  • Forrás megnevezése: az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
  • Beruházás helye (régió): Észak-Magyarországi Régió
  • Beruházás helye (megye): Heves Megye
  • Beruházás helye (helység): Feldebrő
  • Megítélt összeg: 58 175 998 HUF
  • Projekt összköltsége: 61 237 893 HUF
  • Támogatás aránya: 95%
  • Támogatási döntés dátuma: 2012. július 17.
  • Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. augusztus 28.
  • Projekt megvalósításának kezdete: 2012. október 15.
  • Projekt megvalósítás befejezése: 2013. október 15.
  • Projekt rövid összefoglalása:
Jelen projekt keretében Feldebrő község önkormányzata az alábbi beruházásokat tervezi: -a községi könyvtár felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése. Az épület jelenlegi állapotában nem megfelelő. Sor kerül az épület homlokzatának, padlásfödémének utólagos hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére. A tetőfelújítása során az azbesztcement hullámpala fedés helyett cserépmintázatú fémlemez fedés készül. A fejlesztés tartalmazza az épület akadálymentesítését is. - útfelújítás a település belterületi Lukács és az Ady utakon. Az útburkolat megrongálódott, kátyúkkal szabdalt. A fejlesztés keretében útburkolat felújítása valósul meg. - járdafelújítás: a Kossuth úton és Rákóczi úton meglévő, megrongálódott beton burkolatú járda található, a projekt keretében felújításra kerülnek.

Sajtóközlemény

2013. 10. 08.


Elkészültek az uniós beruházások Feldebrőn2012. 11. 18.


Falurehabilitáció Feldebrőnaz eredeti dokumentum letölthető >innen<


Fotódokumentáció


KÖZBENSŐ FOTÓK


Könyvtár felújításJárda felújitásBERUHÁZÁS ELŐTTI KÉPEK


Könyvtár


Könyvtár kész


Lukács út


Ady út


Járda


Járda kész


Ady út felújítása


Ady út kész


Lukács út felújítása


Lukács út kész


lap tetejére
www.feldebro.hu
Minden jog fenntartva! (c) 2006-2022
Honlappal kapcsolatos észrevételek:
webmester@feldebro.hu
created by "W", tomesz motors